o produkcie

Informacje ogólne

Parametry techniczne

Opakowania

Oznaczenie kolorami

Przechowywanie

Bezpieczeństwo

Instrukcje stosowania

Pytania i odpowiedzi

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie do 2 godz. 17-21 MPa
do 3 dni 28-41 MPa
do 28 dni 48-55 MPa
do 1 roku 90MPa
Wytrzymałość na zginanie do 2 godz. 3,0 MPa
do 6 godz. 4,1 MPa
do 28 dni 6,6 MPa
Przyczepność na beton i asfalt 2,8 - 6,2 MPa
na stal 3,6 MPa
Wytrzymałość mróz/tajanie wg ASTM C666 metoda A
ubytek przy 300 cyklach 0,009%
Porowatość do 1%
Długotrwała wytrzymałość temperaturowa do 1200 °C
Rozdzielczość cieplna podobna do podkładu
Odporność na skurcz i pękanie tak
Odporność na środki rozmrażające tak
Odporność na większość popularnych środków chemicznych tak
Odporność na promieniowanie UV tak
Możliwość barwienia pigmentem tak
Przeciętne zużycie 11,5 kg/m² przy grubości warstwy 0,5 cm