o produkcie

Informacje ogólne

Parametry techniczne

Opakowania

Oznaczenie kolorami

Przechowywanie

Bezpieczeństwo

Instrukcje stosowania

Pytania i odpowiedzi

UWAGA

 • Nie dodawać wody!
 • Mieszadło i narzędzia należy umyć wodą w ciągu 10 minut po użyciu.
 • Reakcja polimeryzacji uwalnia ciepło o temperaturze powyżej 50 °C.
 • Reakcja polimeryzacji uwalnia małe ilości amoniaku, które nie są szkodliwe dla otoczenia.
 • Przy pracy należy chronić oczy i skórę.

Bezpieczeństwo przy pracy i ochrona zdrowia

 • Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dostateczna wymianę powietrza.
 • Zaleca się prace w rękawicach i okularach ochronnych.

Pierwsza pomoc

 • Jeśli tworzywo dostanie się:
  do OCZU …………… Natychmiast rozpocząć przepłukiwanie oczu woda i kontynuować przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie nie minie, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
  SKÓRA …………. Natychmiast rozpocząć przepłukiwanie skóry woda i kontynuować przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie nie mija, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli dojdzie do
  POŁKNIĘCIA …….. Jeśli pracownik jest przytomny, podawać duże ilości wody i wywołać wymioty. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.