o produkcie

Praca z BG QUICKiem jest tak łatwa, że nakładania masy można nauczyć się w ciągu 10 minut.

DODATKOWO NIE JEST POTRZEBNY ŻADEN KOSZTOWNY SPRZĘT. BG QUICK można nakładać od -50 do +50 °C.
Jest to sucha masa naprawcza, dlatego jest bardzo dobra do samodzielnych napraw komunikacyjnych, np. przed i w trakcie zimy.

W ten sposób nie pozwala się, aby woda i mróz powiększyły pierwotnie niewielkie uszkodzenia.

Idealnie sprawdza się również w wysokich temperaturach powietrza (do  +50 °C)


Reprofilacja betonu

Doskonała przylepność BG QUICKa do wszystkich materiałów konstrukcyjnych, także w wilgoci, na zasolonych i zaolejonych powierzchniach, szybkie nabieranie sztywności i możliwość nakładania go także w czasie mrozu, czyni z niego bezkonkurencyjny materiał do reprofilacji konstrukcji betonowych. Tam, gdzie inne firmy używają skomplikowanych systemów spoinowych, cienkowarstwowych i uszczelniających szpachli, BG QUICK pozwala na zastosowanie jednej operacji bez jakichkolwiek przerw technicznych.

Cztery w jednym:

 • BG QUICK sam w sobie jest spoiwem.
 • W jednej aplikacji można nałożyć do 150 mm na raz.
 • Ale można także nałożyć go w warstwie o grubości tylko w 1mm.
 • Nie potrzeba warstwy uszczelniającej - BG QUICK jest hydroizolatorem.
Naprawa szybów i wpustów kanałowych

Fakt, że BG QUICKa można wymieszać do dowolnej konsystencji, oznacza możliwość bardzo łatwego osadzania zapadłych wpustów kanałowych czy innego osprzętu do nowej nawierzchni na warstwę BG QUICKa wymieszaną jak suchy beton. Bezpośrednio po tym następuje zalanie osprzętu BG QUICKiem wymieszanym do konsystencji zalewy. Szybkie nabranie sztywności przez BG QUICK umożliwia rozpoczęcie użytkowania po 1 godzinie, a kanał nigdy się już nie zapadnie!

Zastosowanie BG QUICK umożliwi:

 • Regulację włazów
 • Uszczelnianie wpływów wodnych
 • Regenerację kanałów i studni
 • Remonty oczyszczalni ścieków
 • Przylgnie do nawierzchni zasolonej lub zaolejonej.
 • Uszczelnianie studzienek i rur
 • Uszczelnianie najmniejszych wypływów wody w kilka sekund
 • Murowanie studzienek i kanałów
Retardery wodne

Zamiast drogiego wyburzania i nowego osadzania wpustów kanałowych, można za pomocą BG QUICKa skłonić wodę, by płynęła tam, gdzie chcemy.

Naprawa nieszczelnych basenów/zbiorników

Doskonała odporność na wszelkie oddziaływania chemiczne z wyjątkiem silnych kwasów umożliwia wykorzystanie BG QUICKa do uszczelniania pękniętych lub nieszczelnych zbiorników. Już cienka warstwa zapewnia nieprzepuszczalność, a jego idealna przylepność pozwala naprawiać także silnie zanieczyszczone powierzchnie, na przykład zaolejone, bez kosztownych prac przygotowawczych jak burzenie i likwidacja niebezpiecznych odpadów. Uszczelnienie basenu o dowolnej porze roku nie stanowi już problemu. BG QUICK stanowi warstwę olejo i wodo-szczelną w separatorach oleju, tłuszczu, zbiornikach zbierających lub procesach produkcyjnych

Uszczelnianie przeciekającego dachu / tarasu

Ze względu na jego doskonałą przylepność do większości materiałów oraz mrozoodporność BG QUICK można użyć także do naprawienia nieszczelności płaskich dachów, tarasów, balkonów itp. Na papy i folie nie można nakładać cienkiej warstwy – w tych przypadkach warstwa musi mieć co najmniej 2 cm grubości. Cienka warstwę można zastosować na taras łącznie z pionowymi łukami stropowymi. Dlatego można zapomnieć o pracochłonnym wyburzaniu i kosztownej likwidacji niebezpiecznych odpadów. BG QUICKiem można zastąpić płyty chodnikowe i stworzyć z niego warstwę, po której się chodzi lub za jego pomocą przylepić poluzowane płyty / kostki i wypełnić szpary – i to o dowolnej porze roku.

Mocowanie i kotwienie

Dodając większą ilość płynnego aktywatora można wymieszać BG QUICK do konsystencji rzadkiej zalewy, która wleje się także do wąskich szczelin. Przy tym przylepi się niemal do wszystkiego oprócz plastiku i sztywnieje po kilku minutach. Dzięki temu staje się idealną substancją chemiczną do mocowania śrub kotwowych, słupków, poręczy, balustrad itp.

Układanie i naprawa podłóg

Wykorzystanie BG QUICKa przy układaniu lub naprawach podłóg jest wielorakie i zapewnia znaczne oszczędności czasu i kosztów:

 • Wypełnianie wybojów na niemal każdej nawierzchni.
 • Reprofilacja betonu uszkodzonego mechanicznie lub chemicznie (podłogi zniszczone przez opakowania szklane, wózki widłowe, substancje chemiczne i nie tylko).
 • Warstwa środkowa pod farby lub plastobetony, można ją malować już w kilka godzin po nałożeniu.
 • Warstwa wierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne (wytrzymuje z powodzeniem do 1200°C).
 • Przylgnie do nawierzchni zasolonej lub zaolejonej.
 • Z BG QUICKiem można pracować w mrozie, wilgoci itp. (np. brak konieczności wyłączania chłodni podczas prac, nie trzeba ogrzewać podłogi, z powierzchni mokrych należy wymieść wodę jednak podłoga może być wilgotna lub zaolejona, a przyczepność BG QUICK do powierzchni zasolonych jest o 20% wyższa).
 • Szybkie użytkowanie po nałożeniu: po 10 minutach od nałożenia można chodzić, po niecałej godzinie można jeździć np. wózkami widłowymi itp.
Wypełnianie wybojów i otworów

Wyboje o wszelkich kształtach i głębokościach można bardzo łatwo wyrównać niewielką ilością BG QUICKa. W przypadku, gdy do pierwotnie małej dziury po wyfrezowaniu trzeba by nasypać 2 tony zimnego kruszywa, teraz wystarczy 300 kg BG QUICKa bez frezowania. W środku wybój jest głęboki na 5 - 10 cm, przy krawędziach tylko 5 mm. BG QUICK można bez problemów nakładać aż do wykończenia nawierzchni. Dodając przy mieszaniu do BG QUICKa kruszywa kamiennego 4/8mm można jeszcze dodatkowo zmniejszyć koszty naprawy.

Naprawa schodów

Napraw można dokonywać o każdej porze roku, bez przerywania użytkowania. Po 10 minutach od nałożenia masy można już chodzić. Zastosowanie BG QUICKa zniweluje także ryzyko poślizgu w czasie deszczu czy śniegu.

Renowacja krawężników, chodników i krawędzi peronów

Napraw można dokonywać o każdej porze roku, bez przerywania użytkowania. Po 10 minutach od nałożenia masy można już chodzić. Nie ma konieczności wymiany zniszczonych elementów. Zastosowanie BG QUICKa zniweluje także ryzyko poślizgu w czasie deszczu czy śniegu.

Naprawa zapadłych przekopów

Stare zapadłe przekopy można bardzo łatwo wyrównać zużywając niewielką ilość BG QUICKa. Tam, gdzie do pierwotnie płytkiej dziury po wyfrezowaniu trzeba by nasypać 2 tony ciepłego lub zimnego kruszywa, teraz wystarczy bez frezowania 300kg BG QUICKa. W środku przekop jest głęboki na 5 cm, na krawędziach tylko na 2 mm. BG QUICK można nakładać aż do całkowitego wypełnienia ubytku- jednocześnie stanowi warstwę wierzchnią.

Wypełnianie szczelin

Wystarczy wyczyścić szczelinę i wypełnić ją niewielką ilością BG QUICKa. Głównie przed zimą i w trakcie zimy - w ten sposób zapobiegnie się działaniu wody i mrozu, które zmieniłyby szczelinę w wybój.

Łączenie rozwarstwień

Jeśli warstwy asfaltu nakładane w różnym czasie stykają się, zwykle nie łączą się idealnie i po jakimś czasie pojawia się najpierw mała szpara, która się stale zwiększa, a jeśli się ją pozostawi, zamienia się wkrótce w duże wyboje. BG QUICK rozwiązuje ten problem. Używając niewielkiej ilości BG QUICKa można rozdzielone warstwy na nowo doskonale połączyć, także zimą.

Naprawa popękanego asfaltu

Mieszając BG QUICK można dodać więcej płynnego aktywatora i wymieszać go do konsystencji rzadkiej zalewy samopoziomującej. Wleje się ona w szpary pomiędzy kamieniami i doskonale wyrówna nawierzchnię. I to również w czasie mrozu! Zużycie BG QUICKa jest nieznaczne.