referencje

Poniżej prezentujemy kilka wybranych referencji naszych Klientów, którzy do napraw zastosowali nasz środek BG QUICK.

AMP Logistyka sp. z o.o.

W lipcu 2011 r. firma GOCA Roman Biliński przeprowadziła próby z nowym środkiem do naprawy dróg i reprofilacji betonu o nazwie BG QUICK. W wyniku przeprowadzonych prób stwierdzamy następujące właściwości BG Quick-a:

 1. Po około 5-10 minutach masa naprawcza uzyskała wysoką wytrzsymałość w temperaturze -20° C
 2. Po niespełna jednej godzinie odbywał się ruch pieszy a po jednej dobie już normalny ruch wózkami widłowymi, co daje duże możliwości zastosowania tego środka w naprawie dróg i ciągów komunikacyjnych (np. chłodnie).
 3. Niewielkie było zaangażowanie ludzi i sprzętu do wykonania niewielkich ubytków w posadzce mroźni (potrzebne było plastikowe wiadro, plastikowa packa i mieszadło), bez dodatkowego wygrzewania posadzki.
 4. BG QUICK występuje w postaci dwuskładnikowej (proszek + aktywator) nie zawierającej wody
 5. Materiał ten wykorzystujemy do szybkich napraw nawierzchni betonowych, komunikacyjnych, w temperaturach ujemnych (-22° C) w komorach mroźniczych.
V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor operacyjny
Krzysztof Kuciński
KGHM Polska Miedź SA

W czerwcu i lipcu 2011 roku firma GOCA Roman Biliński, 51-678 Wrocław, ul. Z. Sierakowskiego 26/28, przeprowadziła szereg prób z nowymi materiałami do reprofilacji konstrukcji żelbetowych firmy BG QUICK na zewnętrznych słupach żelbetowych nośnych zbiorników rudy pokruszonej w Rejonie Polkowice oraz posadzce suszarni i ścianie cieknącego rząpia (zbiornika) odpadów poflotacyjnych w Rejonie Rudna.

W wyniku przeprowadzonych prób można potwierdzić następujące właściwości środka BG QUICK:

 1. Po około 10 minutach spoiwo uzyskuje wysoką wytrzymałość co stwarza możliwość szerokiego zastosowania tego środka w naszym Zakładzie, szczególnie tam, gdzie urządzenia nie mogą być zatrzymane na dłuższy okres czasu.
 2. Powierzchnie betonowe po naprawie nie przyjmują wilgoczi, blokują dostęp powietrza wgłąb, przez co niemożliwa jest karbonizacja betonu, a więc i korozja występującego w nim zbrojenia co czyni ten materiał bardzo przydatnym w sytuacjach awaryjnych.
 3. Materiał jest odporny na środowisko zasolone, a wręcz przyczepność użytego materiału w zasolonym środowisku wzrasta, co ma kapitalne znaczenie przy dużym zasoleniu występującym w wodzie kopalnianej.
 4. Zastosowanie materiałów firmy BG QUICK nie wymaga wykonania przygotowania podłoża w takim stopniu, jak stosowane dotychczas materiały Deitermanna, wymagające piaskowania betonu i stali zbrojenia w celu nałożenia warstwy czepnej na stal i beton.
 5. Materiał ma dobre właściwości penetrujące i uszczelniające ściany zbiorników żelbetowych oraz popękanych fundamentów maszyn narażonych na wibracje.
 6. Materiał dostarczany jest w postaci dwuskładnikowej (składnik proszkowy i aktywator) nie zawierający wody, co umożliwia ich długotrwałe przechowywanie.

Obecnie przeprowadzane są testy w celu możliwości zastosowania przedmiotowego materiału w warunkach przepływu mediów silnie ścieralnych.

Dyrektor ds. technicznych, pełnomocnik zarządu
Teodor Habura
Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

W styczniu tego roku nasza firma przeprowadziła próby z nowym środkiem do szybkich napraw posadzek betonowych o nazwie BG QUICK.

W wyniku przeprowadzonych napraw uszkodzonych posadzek masa naprawcza uzyskała wytrzymałość już po 10 minutach. Po niecałej godzinie odbywał się ruch wózkami widłowymi, co daje duże możliwości zastosowania tego środka.

Małe zaangażowanie ludzi do nakładania masy naprawszej (tj. 2 osoby, plastikowe wiadro, plastikowa packa i mieszadło). Materiał ten obecnie jest wykorzystywany do szybkich napraw posadzek betonowych.

Dyrektor
mgr Jarosław Janik
PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Solina

Firma Goca Roman Biliński jako jedyny dystrybutor BG QUICK w Polsce wykonała próby na obiektach hydrotechnicznych należacych do PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina - Myczkowce w Solinie.

Zastosowano materiał o nazwie BG QUICK, który służy do napraw i reprofilacji betonu, jak i również do różnego rodzaju uszczelnień.

Wykonano reprofilację konstrukcji betonowej tj. miejscowe uszczelnienie wycieku na ścianie odpowietrznej zapory wodnej w Solinie, na wysokości 10 m od korony zapory oraz kilku innych miejscach (m.in. na dylatacjach u podstaw zapory oraz posadzki na zaporze Myczkowce).

Na uwagę zasługuje fakt, że uszczelnienia na zaporze w Solinie wykonano w bardzo trudnych warunkach atmosfertycznych z zastosowaniem techniki alpinistycznej.

Można stwierdzić, że wykonane próby środkiem BG QUICK spełniają nasze oczekiwania:

 • preparat wiąże szybko uzyskując dużą wytrzymałość, z co za tym idzie również szczelność,
 • stosowany materiał nie wymaga przygotowania podłoża, jak to jest konieczne przy zastosowaniu innych środków, np. żywic,
 • wykonane próby powierzchniowe nie przyjmują wilgoczi, a wykonano je w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opad deszczu),
 • penetracja środka pozwala na szerokie jego zastosowanie w różnego rodzaju uszczelnieniach,
 • środek BG QUICK składa się z dwóch składników niezawierających wody (zastosowanie -50° C +50° C),
 • nakładając środek można czynić przerwy, nawet kilkudniowe, nie tracąc przy tym jego właściwości technicznych
Dyrektor
Józef Folcik
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jelczu-Laskowicach

W ubiegłym roku nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przeprowadziła próby z nowy, środkiem do szybkich napraw powierzchni betonowych o nazwie BG QUICK.

W wyniku przeprowadzonych napraw, schodów, podjazdów i różnych powierzchni betonowych stwierdzamy, że masa naprawsza BG QUICK uzyskała już po 10 minutach wysoką wytrzymałość.

Po niecałej godzinie po naprawie odbywał się normalny ruch pieszy i samochodowy,

Wszystkie naprawy po okresie zimowym nie wykazują żadnych ubytków w miejscach naprawianych.

Prostota nakładania sprawia, że tylko 2 ludzi potrzeba do wykonania tych napraw (wystarczy plastikowe wiadro, mieszadło i packa plastikowa).

Materiał ten z powodzeniem jest wykorzystywany obecnie w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kierownik Działu Technicznego
Leon Kaczan
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

W sierpniu 2011 r. firma GOCA Roman Biliński przeprowadziła próby z nowym środkiem do błyskawicznych napraw dróg na terenie naszego Starostwa w miejscowości Zacharzyce.

W wyniku przeprowadzonych prób można potwierdzić następujące właściwości Bg QUICK-a:

 • Po około 5-10 minutach masa naprawcza uzyskała wysoką wytrzymałość (po niespełna 40 minutach został dopuszczony normalny ruch samochodowy), co daje nieograniczone możliwości tego środka w naprawie dróg i ciągów pieszych.
 • W/w materiał ma dobre właściwości penetracyjne (dokładnie wypełnia istniejącą wyrwę).
 • BG QUICK nakładany był na mokrą powierzchnię, co ma duże znaczenie przy jego zastosowaniu (nie jest wymagana dobra pogoda)
 • Niewielkie zaangażowanie ludzi i sprzętum (2 osoby); potrzebne jest plastikowe wiadro, packa tynkarska oraz mieszsdło.
 • Pierwsze próby naprawcze, które zostały wykonane w miejscowości Zacharzyce (droga nr 1937D) przetrwały nie uszkodone do dnia dzisiejszego.
 • Złe warunki pogodowe (słota, ostra zima) nie spowodowały żadnych ubytków w naprawianej nawierzchni.

W związku z powyższym jest to doskonały materiał do błyskawicznychnapraw nawierzchni komunikacyjnych przez cały rok,

Wicestarosta
Jerzy Fitek